Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Formularze

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Bon stażowy [ 14 ]
Bon stażowy - regulamin Bon stażowy - regulamin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
14-11-26 14:05
98KB
Bon stażowy - regulamin Bon stażowy - regulamin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
14-11-26 14:05
185.94KB
Oferta pracy (oferta na staż ) Oferta pracy (oferta na staż )
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
14-11-26 14:06
69KB
Oferta pracy (oferta na staż ) Oferta pracy (oferta na staż )
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
14-11-26 14:06
190.42KB
Oswiadczenie o niezaleganiu Oswiadczenie o niezaleganiu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
14-11-26 14:09
30KB
Oswiadczenie o niezaleganiu Oswiadczenie o niezaleganiu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
14-11-26 14:09
114.33KB
Program stazu Program stazu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
14-11-26 14:09
28KB
Wniosek na staż Wniosek na staż
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
14-11-26 14:10
264.22KB
Wniosek na staz Wniosek na staz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
14-11-26 14:10
65.5KB
Wniosek na staż Wniosek na staż
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
14-11-26 14:10
264.22KB
Wniosek o wydanie bonu stażowego Wniosek o wydanie bonu stażowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
14-11-26 14:11
82KB
Wniosek o wydanie bonu stażowego Wniosek o wydanie bonu stażowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
14-11-26 14:11
213.44KB
Wniosek o wypłatę premii Wniosek o wypłatę premii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
14-11-26 14:11
85.5KB
Wniosek o wypłatę premii Wniosek o wypłatę premii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
14-11-26 14:11
175.26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Egzaminy i licencje [ 3 ]
Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej po zaliczeniu egzainu lub uzyskaniu licencji Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej po zaliczeniu egzainu lub uzyskaniu licencji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
14-11-26 12:29
73KB
Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia bezrobotnego po uzyskaniu przez niego uprawnień Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia bezrobotnego po uzyskaniu przez niego uprawnień
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
14-11-26 12:29
67.5KB
Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub licencji Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub licencji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
14-11-26 12:29
68.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Formy wsparcia [ 4 ]
Regulamin doposażenia stanowiska pracy Regulamin doposażenia stanowiska pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
14-11-26 12:15
104.32KB
Regulamin przyznania jednorazowych środkó PFRON Regulamin przyznania jednorazowych środkó PFRON
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
14-11-26 12:16
89.98KB
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
14-11-26 12:16
63.41KB
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
14-11-26 12:16
35.4KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Prace interwencyjne [ 7 ]
Definicja, podstawa prawna, warunki organizacji Definicja, podstawa prawna, warunki organizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
14-11-26 13:00
54.5KB
Formularz informacji o pomocy publicznej - Załącznik nr 2 Formularz informacji o pomocy publicznej - Załącznik nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
14-11-26 13:00
202.5KB
Pouczenie Pouczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
14-11-26 13:07
63.5KB
Wniosek o organizację prac interwencyjnych Wniosek o organizację prac interwencyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
14-11-26 13:08
3.26MB
Wniosek o organizację prac interwencyjnych - budżet Wniosek o organizację prac interwencyjnych - budżet
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
14-11-26 13:48
2.58MB
wniosek o zwrot części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych wniosek o zwrot części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
14-11-26 13:49
69.81KB
Załącznik nr 1 Załącznik nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
14-11-26 13:49
87.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Prace społecznie użyteczne [ 5 ]
Ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych Ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
14-11-26 12:43
66KB
Oświadczenie osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych o zaznajomieniu się z warunkami BHP Oświadczenie osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych o zaznajomieniu się z warunkami BHP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
14-11-26 12:47
50KB
Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
14-11-26 12:54
40.5KB
Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
14-11-26 12:55
58KB
Zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
14-11-26 12:55
50KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Roboty publiczne [ 3 ]
Definicja, podstawa prawna, warunki organizacji Definicja, podstawa prawna, warunki organizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
14-11-26 13:50
41KB
Wniosek o organizacje robót publicznych Wniosek o organizacje robót publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
14-11-26 13:50
1.03MB
Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
14-11-26 13:50
69.89KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Staż [ 22 ]
Definicja stażu Definicja stażu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
14-11-26 12:34
31KB
Klasyfikacja zawodów Klasyfikacja zawodów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
14-11-26 12:34
396.51KB
Lista obecności POKL 6.1.3 Lista obecności POKL 6.1.3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
14-11-26 12:34
167.5KB
LISTA OBECNOŚCI STAŻYSTY LISTA OBECNOŚCI STAŻYSTY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13801
14-11-26 12:34
162.5KB
Oferta pracy (oferta na staż ) Oferta pracy (oferta na staż )
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
14-11-26 12:35
146.34KB
Oferta pracy(oferta stażu) Oferta pracy(oferta stażu)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
14-11-26 12:35
78.5KB
Oswiadczenie o niezaleganiu Oswiadczenie o niezaleganiu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
14-11-26 12:35
23.5KB
Oswiadczenie o niezaleganiu Oswiadczenie o niezaleganiu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
14-11-26 12:35
58.91KB
Oswiadczenie o niezaleganiu Oswiadczenie o niezaleganiu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
14-11-26 12:35
23.5KB
Program stazu Program stazu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
14-11-26 12:36
26KB
Program stazu Program stazu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
14-11-26 12:36
62.03KB
REGULAMIN koszty przejadu, zakwaterowania, wyżywienia REGULAMIN koszty przejadu, zakwaterowania, wyżywienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
14-11-26 12:36
93.5KB
Regulamin stażu Regulamin stażu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
14-11-26 12:36
166.76KB
Rozliczenie kosztów przejazdu Rozliczenie kosztów przejazdu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
14-11-26 12:37
55KB
Rozliczenie kosztów przejazdu POKL Rozliczenie kosztów przejazdu POKL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
14-11-26 12:37
181.5KB
Sprawozdanie z odbytego stażu Sprawozdanie z odbytego stażu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
14-11-26 12:37
34.5KB
Sprawozdanie z odbytego stażu Sprawozdanie z odbytego stażu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
14-11-26 12:38
46.58KB
Umowa użyczenia samochodu Umowa użyczenia samochodu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
14-11-26 12:38
29KB
Umowa użyczenia samochodu POKL Umowa użyczenia samochodu POKL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
14-11-26 12:38
158KB
Wniosek na staż Wniosek na staż
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
14-11-26 12:39
71KB
Zaświadczenie o cenie biletu miesiecznego POKL 6.1.3 Zaświadczenie o cenie biletu miesiecznego POKL 6.1.3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
14-11-26 12:39
151KB
Zaświadczenie o cenie biletu miesięcznego Zaświadczenie o cenie biletu miesięcznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
14-11-26 12:39
22.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Szkolenia [ 10 ]
Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po szkoleniu Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po szkoleniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
14-11-26 12:24
43KB
Plan szkoleń 2010 zmiana Plan szkoleń 2010 zmiana
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
14-11-26 12:24
77KB
Plan szkoleń 2010 Plan szkoleń 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 570
14-11-26 12:24
369KB
Plan szkoleń 2010 Plan szkoleń 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
14-11-26 12:25
369KB
Plan szkoleń 2011 Plan szkoleń 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
14-11-26 12:25
70KB
Plan szkoleń 2012 Plan szkoleń 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
14-11-26 12:25
2.26MB
Plan szkoleń niepełnosprawnych 2010 Plan szkoleń niepełnosprawnych 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
14-11-26 12:26
41.5KB
Regulamin szkoleń 2009 Regulamin szkoleń 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
14-11-26 12:26
131.02KB
Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne
Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
14-11-26 12:26
121.5KB
Zgłoszenie na szkolenie grupowe Zgłoszenie na szkolenie grupowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
14-11-26 12:26
53.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia [ 11 ]
Regulamin zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia Regulamin zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
14-11-26 13:53
93.5KB
Rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu Rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
14-11-26 13:53
55KB
Rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu POKL Rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu POKL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
14-11-26 13:54
181.5KB
Rozliczenie poniesionych kosztów wyżywienia Rozliczenie poniesionych kosztów wyżywienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
14-11-26 13:54
53.5KB
Rozliczenie poniesionych kosztów zakwaterowania Rozliczenie poniesionych kosztów zakwaterowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
14-11-26 13:54
54.5KB
Umowa użyczenia samochodu Umowa użyczenia samochodu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
14-11-26 13:55
29KB
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
14-11-26 13:55
37.5KB
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu POKL Wniosek o zwrot kosztów przejazdu POKL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
14-11-26 13:55
164.5KB
Wniosek o zwrot kosztów wyżywienia Wniosek o zwrot kosztów wyżywienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
14-11-26 13:56
42KB
Zaświadczenie PKS Zaświadczenie PKS
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
14-11-26 13:56
22.5KB
Zaświadczenie o cenie biletu Zaświadczenie o cenie biletu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
14-11-26 13:56
33KB

Redakcja strony: FormularzeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3033

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl