Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia PUP Zakopane

Elektroniczna rejestracja

Od 27 maja 2013r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U z 2012r. poz. 1299) umożliwiające świadczenie usług elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 Przepisy rozporządzenia przewidują możliwość przekazania przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy, drogą elektroniczną do powiatowego urzędu pracy danych zbieranych w trakcie rejestracji w celu przyspieszenia i usprawnienia późniejszej rejestracji.
 Możliwa będzie także pełna elektroniczna rejestracja do której niezbędne będzie posiadanie np.
  • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
  • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub
  • podpisu osobistego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.


https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup

Redakcja strony: Ogłoszenia PUP ZakopaneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1701

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl